تعداد کاربران آنلاین: 600آدرس اصلی و معروف فضول چت بوده که به دلایلی مجبور به انتقال روم به آدرس های مختلفی هستیم..
جهت بخاطر داشتن همیشگی آدرس چت روم، در همین صفحه، کلید های کنترل و حرف دی انگلیسی را با هم فشار دهید
Ctrl+D
فضول چت